• Anhui Suixing Star City
 • Guanlan Peninsula
 • Hefei Jinshuiwan
 • Jinan West Railway Station commercial and residential area
 • Junan Zhongshan name are
 • Liyang Binhe Garden
 • Longnan Chengchang real estate
 • Kirin (Zhoukou) home buyers
 • Shanghai Baihong - Belle East China base
 • Zhejiang Ruoya Pearl
 • Chongqing Natural Museum
 • Chinese Tobacco Hangzhou
 • Changxing Global Center
 • University of Architecture & Tech.
 • China Minsheng Bank
 • Baosteel Group
 • Tongchuang Property Co., Ltd
 • International Square
 • Lu'An Library
 • Lu'an Golden Sun
 • Lu'an Bozhuang
 • Real Estate Development Co., Ltd
 • Wantong Properties Co.,Ltd
 • Development Investment Co., Ltd